Total 181
Number Title Author Date Votes Views
11
불평이 있으면 쏟아내세요!! (누가복음 10장 40, 42절)
ggkccadmin | 2021.04.13 | Votes 0 | Views 50
ggkccadmin 2021.04.13 0 50
10
분주하니 않은 바쁩니다.(누가복음 10장 41-42절)
ggkccadmin | 2021.04.13 | Votes 0 | Views 51
ggkccadmin 2021.04.13 0 51
9
계속해서 콧노래를...(누가복음 10장 38-40절)
ggkccadmin | 2021.04.13 | Votes 0 | Views 37
ggkccadmin 2021.04.13 0 37
8
예배는 하늘의 강렬한 음악 소리!
ggkccadmin | 2021.04.13 | Votes 0 | Views 55
ggkccadmin 2021.04.13 0 55
7
예배는 찬양의 폭발입니다!
ggkccadmin | 2021.04.13 | Votes 0 | Views 65
ggkccadmin 2021.04.13 0 65
6
살아있다는 증거: 울음 혹은 웃음!
ggkccadmin | 2021.04.13 | Votes 0 | Views 51
ggkccadmin 2021.04.13 0 51
5
우물가에 털썩 주저 앉으신 예수님!
ggkccadmin | 2021.04.13 | Votes 0 | Views 48
ggkccadmin 2021.04.13 0 48
4
되찾아 주신 도둑맞았던 인생 !
ggkccadmin | 2021.04.13 | Votes 0 | Views 61
ggkccadmin 2021.04.13 0 61
3
주께서 관에 손을 대시니!
ggkccadmin | 2021.04.13 | Votes 0 | Views 54
ggkccadmin 2021.04.13 0 54
2
관을 따르는 무리, 예수님을 따르는 우리!
ggkccadmin | 2021.04.13 | Votes 0 | Views 61
ggkccadmin 2021.04.13 0 61