Total 83
Number Title Author Date Votes Views
33
"네 아버지"와 "내 아버지"!(누가복음 2장 49-40절)
ggkccadmin | 2021.04.13 | Votes 0 | Views 23
ggkccadmin 2021.04.13 0 23
32
똘똘한 생각!(갈라디아서 2장 21절)
ggkccadmin | 2021.04.13 | Votes 0 | Views 22
ggkccadmin 2021.04.13 0 22
31
예수님께 투자!(시편 23편 1,2절)
ggkccadmin | 2021.04.13 | Votes 0 | Views 18
ggkccadmin 2021.04.13 0 18
30
탈선한 기차 같은 인생!(이사야 53장 6절)
ggkccadmin | 2021.04.13 | Votes 0 | Views 15
ggkccadmin 2021.04.13 0 15
29
외우고 선포합시다!(시편 18편 1,2절)
ggkccadmin | 2021.04.13 | Votes 0 | Views 36
ggkccadmin 2021.04.13 0 36
28
죽임을 당하신 어린양!(요한계시록5장 12절)
ggkccadmin | 2021.04.13 | Votes 0 | Views 18
ggkccadmin 2021.04.13 0 18
27
재림에 대한 5분 묵상?(요한계시록 22장 20절)
ggkccadmin | 2021.04.13 | Votes 0 | Views 30
ggkccadmin 2021.04.13 0 30
26
나의 왕 나의 예수님을 아십니까? 2 (사도행전 4장 10절_
ggkccadmin | 2021.04.13 | Votes 0 | Views 19
ggkccadmin 2021.04.13 0 19
25
나의 왕 예수님을 아십니까?(요한복음 20장 28절)
ggkccadmin | 2021.04.13 | Votes 0 | Views 17
ggkccadmin 2021.04.13 0 17
24
에바다의 은혜의 입술!(마가복음 7장 33-35절)
ggkccadmin | 2021.04.13 | Votes 0 | Views 28
ggkccadmin 2021.04.13 0 28